Opravy a údržba

komunikací

SLURRY SEAL

Díky technologii Slurry Seal jsme schopni dělat celoplošné opravy zpevněných komunikací. Jedná se o kategorii tzv. tenkovrstvých mikrokoberců. Technologie je vhodná na místní komunikace a opravy komunikací II. a III. tříd.

Provádí se pomocí speciálního pokladače na podvozku TATRA 815. Samotný mikrokoberec se skládá z katioaktivní asfaltové emulze, směsi přírodního drceného kameniva, stabilizátoru stěpení a záměsové vody.

Veškeré komponenty jsou na pokladači, kde se materiály smíchají a pomocí kladecího rámu rozprostřou a vytvoří na komunikaci vrstvu tloušťky cca 15 až 20 mm s garantovaným množstvím směsi 22 kg/m2.

asfaltový příjezd k domu

Hlavní výhody technologie SLURRY SEAL

Je "mikro"

Stávající niveletu komunikace tedy zvedá jen minimálně

9

Rychlá obnova

Už za necelé 2 hodiny po aplikaci můžete obnovit průjezdnost komunikace

Q

Odpadá frézování

Vozovka se nemusí před pokládkou mikrokoberce frézovat

Sjednotí a izoluje

Sjednotí povrchy a zabrání průsakům vody do položí komunikace

Z

Cena

Cena této úpravy je velice příznivá díky rychlosti práce a úspoře nákladů

Ukázka technologie SLURRY SEAL

stroj na pokládku Slurry Seal

Komunikace č.1 PŘED opravou

stroj na pokládku Slurry Seal

Komunikace č.1 PŘED opravou

Komunikace č.1 PO opravě

Komunikace č.1 PO opravě

Komunikace č.2 PŘED opravou

Komunikace č.2 PŘED opravou

Komunikace č.2 PO opravě

Komunikace č.2 PO opravě

Jak probíhá pokládka Slurry Seal?

Kontaktujte nás

11 + 9 =